atlat|mak

atla|mak

Orta Türkçe atla- "at sürmek, hızlı gitmek" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe at sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

atlat|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kurtulmak" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
Atlatmak: At gibi kalkıp fırlamak ... uzağa sıçramak, geçmek ... feveran ... düşman üzerine savlet. Kaza atlatmak: tehlüke geçirmek, kurtulmak. Türkiye Türkçesi: "başından savmak" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
atlatmak: (...) 3. mec. Bir kimseyi bir tertiple başından savmak.

Köken

Türkiye Türkçesi atla- fiilinden +It- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için atla- maddesine bakınız.


29.10.2020