atlat|mak

atla|mak

<<? OTü atla- at sürmek, hızlı gitmek ETü at +lA-

atlat|mak

"kurtulmak" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
Atlatmak: At gibi kalkıp fırlamak ... uzağa sıçramak, geçmek ... feveran ... düşman üzerine savlet. Kaza atlatmak: tehlüke geçirmek, kurtulmak. TTü: "başından savmak" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
atlatmak: (...) 3. mec. Bir kimseyi bir tertiple başından savmak.

TTü atla- +It-

 atla-


29.10.2020