atla|mak

atıştır|mak

TTü at- +IştIr-

ati

Ar āti آتٍ z [#Aty fāˁil fa.] gelen, sonra gelen, gelecek Ar atā أتا zgeldi

atik

Ar ˁatīḳ عتيق z [#ˁtḳ faˁīl sf.] 1. eski, 2. sabık, azatlı köle Ar ˁatiḳa عتق z1. eskidi, yaşlandı, 2. (köle) azat edildi

atiye

Ar ˁaṭīya(t) عطيّة z [#ˁṭw faˁīla(t) sf. fem.] hediye, ödül Ar ˁaṭā عطا zverdi, hediye etti

atkı

TTü at- +gU

atla|mak

OTü: [ anon., Oğuzname, <1300]
çerig birle mundın atlaŋ, oguz, atlap il künlerni beglerni kiltürgil [askerinle at sür, ey Oğuz, at sürüp halkını ve beylerini getir] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
atladı: χaṭā [adım attı] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
atlarmen - Alm: obirschreite [adım atarım, aşarım] TTü: atlatmak [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
atlatmak: (...) 2. mec. Fena bir durumu geçiştirmek. 3. mec. Bir kimseyi bir tertiple başından savmak.

<< OTü atla- at sürmek, hızlı gitmek ETü at +lA-

 at

Not: "Gazlamak" fiilinin otomotiv-öncesi versiyonudur.

Benzer sözcükler: atlak, atlanmak, atlangaç, atlatmak, atlatmaca


15.02.2020
atlas1

Ar aṭlas أطلس z [#ṭls afˁal kıy.] ağır ipekli kumaş

atlas2

Fr atlas haritalar kitabı (İlk kullanım: 1569 Gerardus Mercator, Hol. kartograf.) EYun Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- zmitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan

atlet

Fr athlète sporcu EYun athlētḗs αθλητής zyarışçı EYun athléō αθλέω zyarışmak +t° ≈ EYun áthlos άθλος zyarış, müsabaka

atmaca

<? TTü at- +mAcA

atmasyon

TTü atma +(t)ion