ata|mak

aşram

İngilizce ashram "Hindu tekkesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen āśrama आश्रम z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrama श्रम z "zahmet, çile, züht" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śramáti "çile çekmek" fiilinden türetilmiştir.

aşure

Arapça ˁşr kökünden gelen ˁāşūrā عاشورا z "onuncu gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşr veya ˁaşara(t) عشر/عشرة z "on" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

at

Eski Türkçe at "at" sözcüğünden evrilmiştir.

at|mak

Eski Türkçe at- "fırlatmak" fiilinden evrilmiştir.

ata

Eski Türkçe ata "baba, dede" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük at-ta çocuk sözünden türetilmiştir.

ata|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "tayin etmek" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Ecnebi delegeler atamak (tayin etmek) hakkını istemediklerini söylemektedir.

Köken

Eski Türkçe ata- "ad vermek, adlandırmak" fiilinden alıntıdır. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe at "ad, isim" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ad maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkiye Türkçesi ada- biçiminde zaten mevcut olan sözcük, Dil Devrimi sırasında ETü biçimiyle ve keyfi bir anlamlandırmayla yeniden benimsenmiştir. Anlam için karş. Fransızca nominer "atamak" < nom "ad".

Benzer sözcükler

atama, atanmak


10.12.2015
ataerkil

Türkiye Türkçesi ata "baba, dede" ve Yeni Türkçe erk "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.

atak1

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

atak2

Fransızca attaque "saldırı, hücum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attaquer "1. meydan okumak, hak iddia etmek [esk.], 2. saldırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stakōn "kazık" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stog- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steg- "kazık, sopa" kökünden türetilmiştir.

atalet

Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁaṭāla(t) عطالة z "1. hareketsiz ve başıboş olma, 2. boşluk, işsizlik, hareketsizlik, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭala عطل z "çalışmadı, işlemedi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ataraksi

Fransızca ataraxie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ataraksía αταραξία z "sükûnet, dinginlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táraksis τάραξις z "heyecan, huzursuzluk" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tarássō ταράσσω z "bunalmak, huzursuz olmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.