ata|mak

aşram

İng ashram Hindu tekkesi Sans āśrama आश्रम za.a. Sans śrama श्रम zzahmet, çile, züht Sans śramáti çile çekmek

aşure

Ar ˁāşūrā عاشورا z [#ˁşr] onuncu gün <? Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

at

<< ETü at at

at|mak

<< ETü at- fırlatmak

ata

<< ETü ata baba, dede çoc at-ta

ata|mak

YTü: "tayin etmek" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Ecnebi delegeler atamak (tayin etmek) hakkını istemediklerini söylemektedir.

<< ETü ata- ad vermek, adlandırmak ETü at ad, isim +(g)A-

 ad

Not: TTü ada- biçiminde zaten mevcut olan sözcük, Dil Devrimi sırasında ETü biçimiyle ve keyfi bir anlamlandırmayla yeniden benimsenmiştir. Anlam için karş. Fr nominer "atamak" < nom "ad".

Benzer sözcükler: atama, atanmak


07.08.2021
ataerkil

§ TTü ata baba, dede YTü erk iktidar +Il

atak1

TTü at- +(g)Ak

atak2

Fr attaque saldırı, hücum Fr attaquer 1. meydan okumak, hak iddia etmek [esk.], 2. saldırmak Ger *stakōn kazık << HAvr *stog- HAvr *steg- kazık, sopa

atalet

Ar ˁaṭāla(t) عطالة z [#ˁṭl faˁāla(t) msd.] 1. hareketsiz ve başıboş olma, 2. boşluk, işsizlik, hareketsizlik, tatil Ar ˁaṭala عطل zçalışmadı, işlemedi

ataraksi

Fr ataraxie EYun ataraksía αταραξία zsükûnet, dinginlik EYun a(n)+ táraksis τάραξις zheyecan, huzursuzluk +ia EYun tarássō ταράσσω zbunalmak, huzursuz olmak +sis