ata

aşna fişne

Fa āşnā/āşinā آشنا zaşina, tanıdık

aşram

İng ashram Hindu tekkesi Sans āśrama आश्रम za.a. Sans śrama श्रम zzahmet, çile, züht Sans śramáti çile çekmek

aşure

Ar ˁāşūrā عاشورا z [#ˁşr] onuncu gün <? Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

at

<< ETü at at

at|mak

<< ETü at- fırlatmak

ata

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
badra kız atası begke ınça tép tédi kaŋım uluġ élig busuşluġ sakınçlıġ bolmazun [Bhadra kız babası beye söyleyip dedi ki, babam ulu kral üzüntülü endişeli olmasın]

<< ETü ata baba, dede çoc at-ta

Not: Çocuk dili kökenli bir sözcük olup, daha eski edebi dilde görülen kaŋ "baba" sözünün yerini almıştır.

Benzer sözcükler: atabek, ataç, Atatürk

Bu maddeye gönderenler: ataerkil


10.12.2015
ata|mak

<< ETü ata- ad vermek, adlandırmak ETü at ad, isim +(g)A-

ataerkil

§ TTü ata baba, dede YTü erk iktidar +Il

atak1

TTü at- +(g)Ak

atak2

Fr attaque saldırı, hücum Fr attaquer 1. meydan okumak, hak iddia etmek [esk.], 2. saldırmak Ger *stakōn kazık << HAvr *stog- HAvr *steg- kazık, sopa

atalet

Ar ˁaṭāla(t) عطالة z [#ˁṭl faˁāla(t) msd.] 1. hareketsiz ve başıboş olma, 2. boşluk, işsizlik, hareketsizlik, tatil Ar ˁaṭala عطل zçalışmadı, işlemedi