at|mak

aşla|mak

Eski Türkçe aşla- "onarmak, yamamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe "aşı, ek, perçin" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

aşna fişne

Farsça āşnā veya āşinā آشنا z "aşina, tanıdık" sözcüğünden alıntıdır.

aşram

İngilizce ashram "Hindu tekkesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen āśrama आश्रम z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrama श्रम z "zahmet, çile, züht" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śramáti "çile çekmek" fiilinden türetilmiştir.

aşure

Arapça ˁşr kökünden gelen ˁāşūrā عاشورا z "onuncu gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşr veya ˁaşara(t) عشر/عشرة z "on" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

at

Eski Türkçe at "at" sözcüğünden evrilmiştir.

at|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Maniheist metinler, 900 yılından önce]
taş alıp Zruşç burχanaġ [Zerdüşt peygambere] attılar Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er okı attı (...) yaşın atıp yaşnadı [şimşek çaktı] (...) taŋ attı [şafak attı] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
atup tutmak (...) pambuk atmak (...) top, tüfeng atmak (...) demır atmak (...) söz atmak (...) göz atmak (...) yabāne atmak Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
can atmak (...) beniz atmak (...) suç atmak (...) takla atmak (...) temel atmak (...) topu atmak: iflas Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
atılım = Hamle

Köken

Eski Türkçe at- "fırlatmak" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

atıcılık, atık, atık su, atılmak, atılım, atım, atıp tutmak, atışmak, atmık, attırmak, beniz atmak, can atmak, demir atmak, göz atmak, laf atmak, topu atmak, yabana atmak

Bu maddeye gönderenler

adım, atak1, atarlı, atılgan, atıştır-, atkı, atmaca, atmasyon


06.07.2015
ata

Eski Türkçe ata "baba, dede" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük at-ta çocuk sözünden türetilmiştir.

ata|mak

Eski Türkçe ata- "ad vermek, adlandırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe at "ad, isim" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

ataerkil

Türkiye Türkçesi ata "baba, dede" ve Yeni Türkçe erk "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.

atak1

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

atak2

Fransızca attaque "saldırı, hücum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attaquer "1. meydan okumak, hak iddia etmek [esk.], 2. saldırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stakōn "kazık" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stog- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steg- "kazık, sopa" kökünden türetilmiştir.