at|mak

aşla|mak

<< ETü aşla- onarmak, yamamak ETü aşı, ek, perçin +lA-

aşna fişne

Fa āşnā/āşinā آشنا zaşina, tanıdık

aşram

İng ashram Hindu tekkesi Sans āśrama आश्रम za.a. Sans śrama श्रम zzahmet, çile, züht Sans śramáti çile çekmek

aşure

Ar ˁāşūrā عاشورا z [#ˁşr] onuncu gün <? Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

at

<< ETü at at

at|mak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
taş alıp Zruşç burχanaġ [Zerdüşt peygambere] attılar ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er okı attı (...) yaşın atıp yaşnadı [şimşek çaktı] (...) taŋ attı [şafak attı] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
atup tutmak (...) pambuk atmak (...) top, tüfeng atmak (...) demır atmak (...) söz atmak (...) göz atmak (...) yabāne atmak TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
can atmak (...) beniz atmak (...) suç atmak (...) takla atmak (...) temel atmak (...) topu atmak: iflas YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
atılım = Hamle

<< ETü at- fırlatmak

Benzer sözcükler: atıcılık, atık, atık su, atılmak, atılım, atım, atıp tutmak, atışmak, atmık, attırmak, beniz atmak, can atmak, demir atmak, göz atmak, laf atmak, topu atmak, yabana atmak

Bu maddeye gönderenler: adım, atak1, atarlı, atılgan, atıştır-, atkı, atmaca, atmasyon


06.07.2015
ata

<< ETü ata baba, dede çoc at-ta

ata|mak

<< ETü ata- ad vermek, adlandırmak ETü at ad, isim +(g)A-

ataerkil

§ TTü ata baba, dede YTü erk iktidar +Il

atak1

TTü at- +(g)Ak

atak2

Fr attaque saldırı, hücum Fr attaquer 1. meydan okumak, hak iddia etmek [esk.], 2. saldırmak Ger *stakōn kazık << HAvr *stog- HAvr *steg- kazık, sopa