at

aşkın

TTü aş- +gIn

aşla|mak

<< ETü aşla- onarmak, yamamak ETü aşı, ek, perçin +lA-

aşna fişne

Fa āşnā/āşinā آشنا zaşina, tanıdık

aşram

İng ashram Hindu tekkesi Sans āśrama आश्रम za.a. Sans śrama श्रम zzahmet, çile, züht Sans śramáti çile çekmek

aşure

Ar ˁāşūrā عاشورا z [#ˁşr] onuncu gün <? Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

at

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
boz atıg binip tegdi ol at anta ölti [boz ata binip yetişti, o at orada öldü]

<< ETü at at

Benzer sözcükler: at kestanesi, at kuyruğu, atlı, atlı karınca, deniz atı

Bu maddeye gönderenler: atla- (atlat-)


29.04.2015
at|mak

<< ETü at- fırlatmak

ata

<< ETü ata baba, dede çoc at-ta

ata|mak

<< ETü ata- ad vermek, adlandırmak ETü at ad, isim +(g)A-

ataerkil

§ TTü ata baba, dede YTü erk iktidar +Il

atak1

TTü at- +(g)Ak