atılgan

ateş

Farsça ātaş آتش z "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ātarş veya ātaş sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen ātarş gen. āthrō sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde ātar- "yakmak, tutuşturmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂eh₁ter- (*āter-) biçiminden evrilmiştir.

ateşin

Farsça ātaşīn آتشين z "ateşli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ātaş "ateş" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir.

atıf

Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁaṭf عطف z "1. (bir yöne) eğilme, meyletme, yöneltme, tevcih etme, 2. gramerde bağlaç veya tamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğdi, büktü, yöneltti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

atıfet

Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁāṭifa(t) عاطفة z "eğim, eğilim, ilgi ve kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğildi, yöneldi, meyletti" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

atıl

Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁāṭil عاطل z "boş, işsiz, hareketsiz" sözcüğünden alıntıdır.

atılgan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"cüretkâr" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Seri, atılgan bir oyun sistemi takip eden Zonguldak takımı bu oyunu sayesinde güzel bir

Köken

Türkiye Türkçesi atıl- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için at- maddesine bakınız.


20.03.2015
atıştır|mak

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

ati

Arapça Aty kökünden gelen āti آتٍ z "gelen, sonra gelen, gelecek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça atā أتا z "geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

atik

Arapça ˁtḳ kökünden gelen ˁatīḳ عتيق z "1. eski, 2. sabık, azatlı köle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁatiḳa عتق z "1. eskidi, yaşlandı, 2. (köle) azat edildi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

atiye

Arapça ˁṭw kökünden gelen ˁaṭīya(t) عطيّة z "hediye, ödül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭā عطا z "verdi, hediye etti" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

atkı

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.