asketik

asist

İngilizce assist "(ad) 1. yardım etme eylemi, 2. bazı takım sporlarında skora yol açan yardım" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce assist "(fiil) el vermek, yanında durmak" fiilinden türetilmiştir.

asistan

Fransızca assistant "yardımcı, yamak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assister "yanında durmak, el vermek, yardım etmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen assistere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, durdurmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stístē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" kökünden türetilmiştir.

asit

Fransızca acide "1. ekşi, keskin, 2. kimyada asit" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: (kimya terimi olarak) 1545 Guillaume de Guéroult, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince acidus "ekşi, keskin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince acus "sivri uç, iğne" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

asitane

Farsça āstān veya āsitāne آستان/آستانه z "1. eşik, kapı, 2. (mec.) saray veya başkent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-stāna biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ā- "yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek" ve Eski Farsça stāna "durma" sözcüklerinin bileşiğidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) biçiminden evrilmiştir.

asker

Arapça ˁskr kökünden gelen ˁaskar عسكر z "ordu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça laşkar لشكر z "ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

asketik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2002]
asketik: çileci, zahid.

Köken

İngilizce ascetic "maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen askētikós ἀσκητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca askéō ἀσκέω z "talim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

asketizm


08.09.2017
askı

Türkiye Türkçesi as- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

asla

Arapça aṣlan أصلا z "1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen aṣl أصل z "soy, kök" sözcüğünün zarfıdır.

asliye

Arapça aṣliyya(t) أصليّة z "aslî, birinci derece (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Asl kökünden gelen aṣl sözcüğünün dişilidir.

asma

Türkiye Türkçesi as- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

asmolen

Türkiye Türkçesi asma lento deyiminden türetilmiştir.