asist

asır

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁaṣr عصر z "1. çağ, dönem, devir, 2. ikindi vakti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁaṣarthā עַצַרְתָא z veya İbranice ˁasereth עַצֶרֶת z "1. kalabalık, hengâme, 2. Pesah bayramını izleyen elli günlük süreyi tamamlayan festival, herhangi bir dönemin sonu" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ˁāṣar "sıkışmak, tıkanmak, kalabalık olmak" sözcüğünden türetilmiştir.

asi

Arapça ˁṣy kökünden gelen ˁāṣi عاصٍ z "isyan eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣā عصا z "isyan etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

asil

Arapça Aṣl kökünden gelen aṣīl أصيل z "köklü, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣila أصل z "köklü idi, soylu idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

asimetri

Fransızca asymmétrie "simetrik olmama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca symmétrie "simetri" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

asimile

Fransızca assimiler "özümsemek, benzeşmek veya benzeştirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince assimilare "benzetmek, benzeştirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince similis "benzer" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

asist
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1992]
Joventud'lu T. Azorta 8 asistle bir başka başarı elde etti

Köken

İngilizce assist "(ad) 1. yardım etme eylemi, 2. bazı takım sporlarında skora yol açan yardım" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce assist "(fiil) el vermek, yanında durmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için asistan maddesine bakınız.


13.01.2015
asistan

Fransızca assistant "yardımcı, yamak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assister "yanında durmak, el vermek, yardım etmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen assistere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, durdurmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stístē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" kökünden türetilmiştir.

asit

Fransızca acide "1. ekşi, keskin, 2. kimyada asit" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: (kimya terimi olarak) 1545 Guillaume de Guéroult, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince acidus "ekşi, keskin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince acus "sivri uç, iğne" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

asitane

Farsça āstān veya āsitāne آستان/آستانه z "1. eşik, kapı, 2. (mec.) saray veya başkent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-stāna biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ā- "yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek" ve Eski Farsça stāna "durma" sözcüklerinin bileşiğidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) biçiminden evrilmiştir.

asker

Arapça ˁskr kökünden gelen ˁaskar عسكر z "ordu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça laşkar لشكر z "ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

asketik

İngilizce ascetic "maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen askētikós ἀσκητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca askéō ἀσκέω z "talim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.