ashap

asetilen

Fransızca acétylène "kimyada bir bileşim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Berthelot, Fr. kimyacı (1823-1907).) Fransızca sözcük Fransızca acétique sözcüğünden türetilmiştir.

aseton

Fransızca acétone "kimyada asetik asitin yanıcı ve uçucu bir türevi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince acetum "sirke" sözcüğünden türetilmiştir.

asfalt

Fransızca asphalte "bitüm, asfalt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ásphalton άσφαλτον z "a.a., Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde" sözcüğünden alıntıdır.

asfalya

Yeni Yunanca asfalía ασφαλία z "güvence, güvenlik, sigorta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca asphalḗs ασφαλής z "«düşmez», emin, güvenli, sağlam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sphállō σφάλλω z "düşürmek, çelmek" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

asgari

Arapça ṣġr kökünden gelen aṣġar أصغر z "daha küçük, en küçük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṣaġīr صغير z "küçük" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ashap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
aṣḥāb-i ras teg temür kend tokıttım [Ashab-ı Res gibi demir hisar yaptırdım] [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
şol yanını tutgıl aṣḥablarıŋ birle

Köken

Arapça ṣḥb kökünden gelen aṣḥāb أصحاب z "sahipler, dostlar, özellikle peygamberin dostları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥib صاحب z "dost" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için sahip maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ashabı kehf


20.08.2015
asıl

Arapça Aṣl kökünden gelen aṣl أصل z "1. bitki kökü, 2. (mec.) soy, ilke, temel, esas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣila "1. köklendi, 2. soylu idi" fiili ile eş kökenlidir.

asır

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁaṣr عصر z "1. çağ, dönem, devir, 2. ikindi vakti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁaṣarthā עַצַרְתָא z veya İbranice ˁasereth עַצֶרֶת z "1. kalabalık, hengâme, 2. Pesah bayramını izleyen elli günlük süreyi tamamlayan festival, herhangi bir dönemin sonu" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ˁāṣar "sıkışmak, tıkanmak, kalabalık olmak" sözcüğünden türetilmiştir.

asi

Arapça ˁṣy kökünden gelen ˁāṣi عاصٍ z "isyan eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣā عصا z "isyan etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

asil

Arapça Aṣl kökünden gelen aṣīl أصيل z "köklü, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣila أصل z "köklü idi, soylu idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

asimetri

Fransızca asymmétrie "simetrik olmama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca symmétrie "simetri" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.