asa

arzu

Farsça ārzū آرزو z "istek, arzu, özellikle cinsel istek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen āwarzōg veya āwarjōg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde bərəj-, bərəg "istek, arzu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

arzuhal

Arapça ˁarḍ "sunma, arzetme" ve Arapça ḥāl "durum" sözcüklerinin bileşiğidir.

as|mak

Eski Türkçe as- "bir yere takarak sarkıtmak, asmak" fiilinden evrilmiştir.

as1

Fransızca as "iskambilde birli, bir işte başta gelen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince as "en küçük bakır para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

as2

Eski Türkçe as "bir tür küçük memeli, kakım, ermin" sözcüğünden evrilmiştir.

asa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ol ˁaṣāsın Mūsā kim atmış idi

Köken

Arapça ˁṣw kökünden gelen ˁaṣā عصا z "değnek, baston" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁṣ kökünden gelen ˁeṣ, ˁeṣā עֵצָא z "ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ˁeṣah עֵצָה z sözcüğü ile eş kökenlidir.


17.04.2015
asabiye

Arapça ˁṣb kökünden gelen ˁaṣab عصب z "sinir" sözcüğünden türetilmiştir.

asabiyet

Arapça ˁṣb kökünden gelen ˁaṣabiyya(t) "aşiret dayanışması, hamiyet, fanatizm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣaba(t) "aralarında kan bağı bulunan akraba topluluğu" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁaṣaba عَصَبَ z "bağlandı, sarmaş dolaş oldu, (urgan) ördü" fiilinin faˁala(t) vezninde türevidir.

asaf

Arapça Aṣf kökünden gelen āṣaf آصف z "vezirlere verilen bir sıfat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük āsaph b. Berekiya אָסַף z "Tevrat'a göre Hz. Süleyman'ın bilge veziri" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice āsaph אָסַף z "toplayıp bir araya getirme, özellikle ürün toplama, hasat" sözcüğünden türetilmiştir.

asal

Farsça āsāl آسال z "esas, temel" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Asım Ef., Burhan-ı Katı terc. sf. 24, Steingass 47.)

asalak

Türkiye Türkçesi as- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.