arsa

aroma

Fr arôme güzel koku ≈ İng/Lat aroma a.a. EYun árōma άρωμα zher çeşit güzel kokulu ot, bahar

arozöz

Fr arroseuse [fem.] sulayıcı, sulama cihazı Fr arroser sulamak, su püskürtmek +os° << OLat *arrosare Lat ad+ ros, ror- çiy, nem, ıslaklık

arp

Fr harpe bir çalgı EYAlm harpa/harfa a.a. << Ger *harpōn

arpa

<< ETü arpa bir tahıl, hordeum

arpej

Fr arpège müzikte bir akoru oluşturan notaların ardarda çalınması İt arpeggio arp çalma İt arpa arp

arsa

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
ˁarṣat [ev yeri] [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
küfr ü īmān ˁarsa ü meydānıdur [küfr ve imanın çatışma alanıdır]

Ar ˁarṣa(t) عرصة z [#ˁrṣ faˁla(t) mr.] açık alan, oyun ve savaş alanı, üzerine ev yapılan parsel


05.09.2017
arsenik

Fr arsenic zehirli bir kimyasal element OYun arsenikón αρσενικόν zsarı boya hammaddesi ve zehir olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür Ar al-zarnīχ الزرنيخ za.a. Fa zarnīχ زرنيخ za.a. OFa zar sarı

arslan

<< ETü arslan a.a. ≈ Moğ arslan/arsalan a.a. <? Moğ arzai- diş göstermek

arş1

Ar ˁarş عرش z [#ˁrş faˁl ] 1. taht, 2. göğün en yüksek yeri Aram ˁarş ערש ztaht, özellikle Baal tapınağındaki taht Akad erşu açık havada yatılan taht-yatak

arş2

Fr marche askerlikte "yürü!" komutu

arşe

Fr archet [küç.] keman yayı Fr arc yay