arpa

Arnavut

Yun arvanítis αρvανίτης zbir kavim adı EYun arbánios/arbanítēs αρβάνιος/αρβανίτης za.a.

arogans

Fr/İng arrogance küstahlık Lat arrogantia talepkârlık, küstahlık Lat arrogare talepkâr ve küstah olmak +entia Lat ad+ rogare hesap sormak, talep etmek

aroma

Fr arôme güzel koku ≈ İng/Lat aroma a.a. EYun árōma άρωμα zher çeşit güzel kokulu ot, bahar

arozöz

Fr arroseuse [fem.] sulayıcı, sulama cihazı Fr arroser sulamak, su püskürtmek +os° << OLat *arrosare Lat ad+ ros, ror- çiy, nem, ıslaklık

arp

Fr harpe bir çalgı EYAlm harpa/harfa a.a. << Ger *harpōn

arpa

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arpa: aş-şaˁīr arpalık "gelir getirici görev, gedik" [ Şer'iye Sicilleri, <1600]
Ahmed çavuş fevt olup zeāmeti mahlūl oldukta yigirmi beş biŋ akçalık bervechi arpalık müşārün ˁileyhe tevcihi TTü: arpacık "gözde çıkan sivilce" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
arpacık: Hordeolum, oculi in angulo tuberculum [gözde çıkan kabartı]. (...) arpalık [at yemi için verilen ödenek, paşalara resmi gelir dışında verilen ödenek] TTü: arpacı kumrusu [ Akşam - gazete, 1929]
Boşa koydum dolmadı, doluya koydum almadı. Arpacı kumrusu gibi düşünmeğe başladım.

<< ETü arpa bir tahıl, hordeum

Not: Karş. Moğ arbay, Tung arfa (a.a.). Türki dillerde arpa, arba ve arva varyantları kullanılır. EYun álphi άλφι "arpa bulamacı, keşkek" ile muhtemel ilişkiye Räsänen işaret etmiştir.

Benzer sözcükler: arpacı, arpacı kumrusu, arpacık, arpalık


14.02.2020
arpej

Fr arpège müzikte bir akoru oluşturan notaların ardarda çalınması İt arpeggio arp çalma İt arpa arp

arsa

Ar ˁarṣa(t) عرصة z [#ˁrṣ faˁla(t) mr.] açık alan, oyun ve savaş alanı, üzerine ev yapılan parsel

arsenik

Fr arsenic zehirli bir kimyasal element OYun arsenikón αρσενικόν zsarı boya hammaddesi ve zehir olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür Ar al-zarnīχ الزرنيخ za.a. Fa zarnīχ زرنيخ za.a. OFa zar sarı

arslan

<< ETü arslan a.a. ≈ Moğ arslan/arsalan a.a. <? Moğ arzai- diş göstermek

arş1

Ar ˁarş عرش z [#ˁrş faˁl ] 1. taht, 2. göğün en yüksek yeri Aram ˁarş ערש ztaht, özellikle Baal tapınağındaki taht Akad erşu açık havada yatılan taht-yatak