arkadaş

arjantin

<? öz Arjantin Güney Amerika'da bir ülke Fr Argentine a.a. İsp republica Argentina «gümüş cumhuriyeti» Lat argentum gümüş +in°

+ark

Fr +arque İng +arch [bileşik adlarda] baş, reis EYun arχḗ αρχή z [dev.] reis, önder EYun árχō άρχω zbaşlamak, ilk olmak, baş olmak

ark1

<< ETü arık hendek ETü ar-/yar- yarmak, kanal açmak +Uk

ark2

Fr arc kemer, yay, kavis << Lat arcus a.a. << HAvr *h₂erku-s (*arku-s) (ok ve) yay << HAvr *h₂erkʷo- (*arkʷo-)

arka

<< ETü arka art, sırt, (mec.) dost << ETü *artka arkaya? ETü art

arkadaş

TTü: "yoldaş, dost" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Mesela yolda şerik ve muvafık olana hem-râh, bir yastığa baş koyan iki arkadaşa hem-ser derler

TTü arka +dAş

 arka

Not: Fa ham-puşt همپشت deyiminin literal çevirisidir. 19. yy'a dek egemen olan TTü ayakdaş (a.a., Fa ham-pā) sözcüğünün yerini almıştır. Meninski'de ve Kieffer-Bianchi 1835 basımında bu sözcük yer almaz.

Benzer sözcükler: arkadaşlık, arkadaşlık sitesi, kız arkadaş


17.08.2021
arkaik

Fr archaïque en eskiye ilişkin EYun arχaïkós αρχαïκός zen eskiye ait, ilkel EYun árχaîos άρχαῖος zilk, en eski (sıfat) +ik° EYun arχḗ αρχή zbaşlangıç (isim)

arkat

Fr/İng arcade kemerli geçit, revak OLat arcata [fem.] kemerli Lat arcus kemer +()t°

arkebüz

Fr arquebuse bir tür eski ateşli silah Alm Hakenbüchse «çengel hazne», a.a. § Alm Haken çengel Alm Büchse kutu, hazne, barut yatağı (Lat buxa kutu )

arkeoloji

Fr archéologie eski şeyler bilimi, antik harabeler uzmanlığı Lat archaeologia eski zaman efsaneleri uzmanlığı EYun arχaiología αρχαιολογία za.a. § EYun arχaîos αρχαῖος zeski, kadim EYun logía λογία z

arketip

İng archetype prototip, Jung psikolojisinde bir kavram EYun arχétypos ἀρχέτυπος zmodel, ilk nümune