arka

arjante

Fr argenté [pp.] gümüşlü, ağarmış (saç, kürk vb.) Fr argenter [den.] gümüşlemek, ağartmak Lat argentum gümüş << HAvr *arg-ent- parlayan, ak HAvr *h₂erǵ- (*arǵ-) parlamak, aklık

arjantin

<? öz Arjantin Güney Amerika'da bir ülke Fr Argentine a.a. İsp republica Argentina «gümüş cumhuriyeti» Lat argentum gümüş +in°

+ark

Fr +arque İng +arch [bileşik adlarda] baş, reis EYun arχḗ αρχή z [dev.] reis, önder EYun árχō άρχω zbaşlamak, ilk olmak, baş olmak

ark1

<< ETü arık hendek ETü ar-/yar- yarmak, kanal açmak +Uk

ark2

Fr arc kemer, yay, kavis << Lat arcus a.a. << HAvr *h₂erku-s (*arku-s) (ok ve) yay << HAvr *h₂erkʷo- (*arkʷo-)

arka

ETü: "dost ... sırt" [UyU <900]
bolzun eseŋü alkış tüzü nom arkasına [esenlik övgü iyilik olsun din dostlarına] (...) ōt öŋlüg saçı arkasında yaḏılı turup [alev rengi saçı sırtında yayılıdır]

<< ETü arka art, sırt, (mec.) dost << ETü *artka arkaya? ETü art

 art

Not: ETü sözcük yapısı açık değildir. +A zarf eki veya +kA yönelme eki gibi, < *arkağ < arka- şeklinde bir gelişme de düşünülebilir.

Benzer sözcükler: arka arkaya, arka çıkmak, arkalamak, arkalık, arkası gelmek

Bu maddeye gönderenler: ara- (araştır-), argaç, arkadaş, aykırı


11.08.2021
arkadaş

TTü arka +dAş

arkaik

Fr archaïque en eskiye ilişkin EYun arχaïkós αρχαïκός zen eskiye ait, ilkel EYun árχaîos άρχαῖος zilk, en eski (sıfat) +ik° EYun arχḗ αρχή zbaşlangıç (isim)

arkat

Fr/İng arcade kemerli geçit, revak OLat arcata [fem.] kemerli Lat arcus kemer +()t°

arkebüz

Fr arquebuse bir tür eski ateşli silah Alm Hakenbüchse «çengel hazne», a.a. § Alm Haken çengel Alm Büchse kutu, hazne, barut yatağı (Lat buxa kutu )

arkeoloji

Fr archéologie eski şeyler bilimi, antik harabeler uzmanlığı Lat archaeologia eski zaman efsaneleri uzmanlığı EYun arχaiología αρχαιολογία za.a. § EYun arχaîos αρχαῖος zeski, kadim EYun logía λογία z