ardiye

arbitraj

Fr arbitrage hakemlik, arabuluculuk Fr arbitrer [den.] arabuluculuk etmek +age Lat arbiter hakem, hakim, arabulucu, tanık

arboretum

YLat arboretum araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi Lat arbor ağaç

ardıç

<< ETü artuç bir tür bodur kozalaklı ağaç, juniperus

ardıl

TTü art +Il

ardışık

TTü art arka +Iş-

ardiye

YO: "yer bedeli" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Dépôt de la douane [Fr.]: gümrük ambarları, ardiye. YO: [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
arżiye: Bir mahalde müddet-i nizamiyesinden fazla kalan eşya için alınan ücret.

Ar arḍ أرض zyer +īya(t)1

 arz2


05.04.2019
arduvaz

Fr ardoise çatı örtücü olarak kullanılan ince siyah taş

arena

Fr arène 1. kum, kumluk, 2. stadyumun kum zemini Lat arena/harena a.a.

argaç

≈ ETü arkaġ dokumada enine ya da aykırı atılan iplik ETü arka- ardından veya aksi gitmek +(g)Aç

argın

TTü ar- yorulmak, dermansız kalmak +gIn

argo

Fr argot 1. Paris hırsızlarının özel dili [16. yy], 2. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil