aranjman

arak1

<<? TTü alak alalım

arak2

Ar ˁaraḳ عَرَق z [#ˁrḳ] 1. ter, 2. damıtılmış alkol, rakı Ar ˁariḳa عَرِقَ zterledi, teri damladı

araka

Yun araká αρακά zbezelye << EYun árakos άρακος zbezelyegillerden bir bitki, belki nohut

aralık

ETü ara +lIk

aram

Fa ārām آرام zhuzur, dinlenme

aranjman

[ Akşam - gazete, 1924]
Bu eseri evvela keman için yazdığı halde beğenilerek hocası tarafından orkestraya aranje edildi [düzenlendi] [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Ankara'da imzalanmış malî aranjman [düzenleme] mucibince [ Milliyet - gazete, 1964]
batı müziği aranjmanında yine Yüzbaşıoğlu 'Fascination'u ile başarı kazandı

Fr arrangement düzenleme Fr arranger [den.] düzenlemek, tertip etmek +ment° Fr ad+ rang sıra, düzen, rütbe Ger *hrinc

Not: Aynı Germence kökten İng range "sıra, dizi", rank "rütbe".

Benzer sözcükler: aranje, aranjist, aranjör


30.09.2017
Arap

Ar ˁarab عَرَب z [#ˁrb] Araplar, Arap kavmi

ararot

İng arrow-root Orta Amerika'ya özgü bir bitki, bu bitkinin kökünden yapılan içki Karib aruaru

arasta

Fa rāste راستا/راسته z [pp.] düz yol, cadde, özellikle çarşı caddesi Fa rāst düz +a

araşit

Fr arachide yer fıstığı Lat arachidna bezelyegillerden nohuda benzer bir bitki, mürdümük EYun aráχidna a.a. ≈ EYun árakos/áraχos bezelye

araştır|mak

TTü ara- +IştIr-