araf

ara

<< ETü ara ayırarak [zarf], ayıran [ad]

ara|mak

<< ETü arka- 1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak ETü ark art, artık +(g)A-

araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

arabesk

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap

araç

TTü ara +(g)Aç

araf

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
uçmaḳ ḥūrīlerine aˁrāf ṭamu gelür.

Ar aˁrāf أعراف z [#ˁrf] Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme <? Ar ˁurf عرف zyüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek

 örf

Not: Kuran'da geçen deyimin ˁurf sözcüğünün ikincil anlamından türediği kabul edilir. Ancak Jeffery sf. 65, Habeşçe ölüler için söylenen aˁrafa "istirahat etti, requievit" fiiline işaret eder. • Mekke yakınında bir tepe olan ˁArafat "tümsek" demektir.


11.05.2015
arak1

<<? TTü alak alalım

arak2

Ar ˁaraḳ عَرَق z [#ˁrḳ] 1. ter, 2. damıtılmış alkol, rakı Ar ˁariḳa عَرِقَ zterledi, teri damladı

araka

Yun araká αρακά zbezelye << EYun árakos άρακος zbezelyegillerden bir bitki, belki nohut

aralık

ETü ara +lIk

aram

Fa ārām آرام zhuzur, dinlenme