araba

ar-ge

TTü araştırma-geliştirme [abb.]

ar1

Ar ˁār عار z [#ˁwr] utanılacak şey, ayıp, kusur Ar ˁāra عار zeksildi, köreldi, kusurlu veya sakat idi

ar2

Fr are yüzey ölçü birimi (İlk kullanım: 1795 Fransa Meclisi.) Lat area alan, arsa, boş arazi

ara

<< ETü ara ayırarak [zarf], ayıran [ad] <<? ETü *adra ETü adır- ayırmak +A

ara|mak

<< ETü arka- 1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak ETü ark art, artık +(g)A-

araba

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
currum - Fa & Tr: araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

 rahvan

Not: At arabası ilk kez MÖ 2000 dolayında Ural Dağlarının güneyinde Proto-Indo-Aryan diline mensup Andronovo kültürü tarafından imal edildi. Türkçe sözcüğün bu dilin devamı olan bir İrani dilden alıntı olduğu muhakkaktır. Ancak ses evriminin mahiyeti açık değildir. • Kaşgarî sözlüğünde yer verilmemiş olması, 11. yy Türkçesinde henüz "yabancı sözcük" olarak algılandığını gösterir. • Ar ˁarrāda(t) عرّادة ve Lat raeda "araba, özellikle iki tekerli tören arabası" İrani dillerden alıntıdır.

Benzer sözcükler: arabacı


10.04.2015
arabesk

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap

araç

TTü ara +(g)Aç

araf

Ar aˁrāf أعراف z [#ˁrf] Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme <? Ar ˁurf عرف zyüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek

arak1

<<? TTü alak alalım

arak2

Ar ˁaraḳ عَرَق z [#ˁrḳ] 1. ter, 2. damıtılmış alkol, rakı Ar ˁariḳa عَرِقَ zterledi, teri damladı