ara|mak

apukurya

Yun apokría αποκριά zkarnaval, Paskalya orucundan önceki eğlence günü Yun/EYun apo+ kréas κρέας zet

ar-ge

TTü araştırma-geliştirme [abb.]

ar1

Ar ˁār عار z [#ˁwr] utanılacak şey, ayıp, kusur Ar ˁāra عار zeksildi, köreldi, kusurlu veya sakat idi

ar2

Fr are yüzey ölçü birimi (İlk kullanım: 1795 Fransa Meclisi.) Lat area alan, arsa, boş arazi

ara

<< ETü ara ayırarak [zarf], ayıran [ad]

ara|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı ḳarġadı arḳādı [[onu lanetledi ve kötülüklerini andı]] (...) ol anıŋ evin arkadı [[onun evini sordu ve içinde ne olduğunu aradı - Oğuzca]]

<< ETü arka- 1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak ETü ark art, artık +(g)A-

 arka

Not: Aynı fiilden ETü ark "hayvan boku" arkış "kervan", arkağ "dokumada karşıt yönde atılan iplik", arkuk "aykırı, dik kafalı". Tüm türevlerde "art, arka" anlamı belirgindir.

Benzer sözcükler: arama, aranmak, araşmak, aratmak

Bu maddeye gönderenler: araştır- (ar-ge)


13.12.2015
araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

arabesk

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap

araç

TTü ara +(g)Aç

araf

Ar aˁrāf أعراف z [#ˁrf] Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme <? Ar ˁurf عرف zyüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek

arak1

<<? TTü alak alalım