ara

aptal

Türkiye Türkçesi abdal "dilenci derviş" sözcüğünden evrilmiştir.

apukurya

Yeni Yunanca apokría αποκριά z "karnaval, Paskalya orucundan önceki eğlence günü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kréas κρέας z "et" sözcüğünden apo+ önekiyle türetilmiştir.

ar-ge

Türkiye Türkçesi araştırma-geliştirme sözcüğünden türetilmiştir.

ar1

Arapça ˁwr kökünden gelen ˁār عار z "utanılacak şey, ayıp, kusur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عار z "eksildi, köreldi, kusurlu veya sakat idi" fiilinden türetilmiştir.

ar2

Fransızca are "yüzey ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1795 Fransa Meclisi.) Fransızca sözcük Latince area "alan, arsa, boş arazi" sözcüğünden türetilmiştir.

ara
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
üze kök teŋri asra yagız yir kılındukda ikin ara kişi oġlı kılınmış [üstte mavi gök altta kara yer yapıldığında ikisi arası insan oğlu yapılmış] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ara [[bir şeyin arası, ortası]], kişi ara kirdim [[halk arasına girdim.]]

Köken

Eski Türkçe ara "ayırarak [zarf], ayıran [ad]" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *adra biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe adır- "ayırmak" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ayır- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Esasen zarf yapısındayken ad anlamı kazanmıştır. Zarf anlamı ara ara, uzak ara deyimlerinde korunur. • Aynı kökten Eski Türkçe arġu («ayırgı», iki dağ arası, uçurum).

Benzer sözcükler

arabulucu, aracı, aralamak, aralanmak, aralatmak, arayüz, milletlerarası, uluslararası

Bu maddeye gönderenler

araç, aralık


04.10.2017
ara|mak

Eski Türkçe arka- "1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ark "art, artık" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

araba

Orta Türkçe araba "at arabası" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen rraha sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raθa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe rátha- रथ z "iki tekerlekli tören arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir.

arabesk

Fransızca arabesque "1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arabe "Arap" özel adından türetilmiştir.

araç

Türkiye Türkçesi ara sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

araf

Arapça ˁrf kökünden gelen aˁrāf أعراف z "Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁurf عرف z "yüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.