ara

aptal

<< TTü abdal dilenci derviş

apukurya

Yun apokría αποκριά zkarnaval, Paskalya orucundan önceki eğlence günü Yun/EYun apo+ kréas κρέας zet

ar-ge

TTü araştırma-geliştirme [abb.]

ar1

Ar ˁār عار z [#ˁwr] utanılacak şey, ayıp, kusur Ar ˁāra عار zeksildi, köreldi, kusurlu veya sakat idi

ar2

Fr are yüzey ölçü birimi (İlk kullanım: 1795 Fransa Meclisi.) Lat area alan, arsa, boş arazi

ara

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
üze kök teŋri asra yagız yir kılındukda ikin ara kişi oġlı kılınmış [üstte mavi gök altta kara yer yapıldığında ikisi arası insan oğlu yapılmış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ara [[bir şeyin arası, ortası]], kişi ara kirdim [[halk arasına girdim.]]

<< ETü ara ayırarak [zarf], ayıran [ad] <<? ETü *adra ETü adır- ayırmak +A

 ayır-

Not: Esasen zarf yapısındayken ad anlamı kazanmıştır. Zarf anlamı ara ara, uzak ara deyimlerinde korunur. • Aynı kökten ETü arġu («ayırgı», iki dağ arası, uçurum).

Benzer sözcükler: arabulucu, aracı, aralamak, aralanmak, aralatmak, arayüz, milletlerarası, uluslararası

Bu maddeye gönderenler: araç, aralık


04.10.2017
ara|mak

<< ETü arka- 1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak ETü ark art, artık +(g)A-

araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

arabesk

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap

araç

TTü ara +(g)Aç

araf

Ar aˁrāf أعراف z [#ˁrf] Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme <? Ar ˁurf عرف zyüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek