ar1

apsid

Fr apside kilisede mihrap yeri, kavisli girinti Lat apsis, d- a.a. EYun ʰapsís, d- ἁψίσ zkemer, kavis

apsis

Fr abscisse matematikte bir yayı kesen doğru YLat linea abscissa [pp. fem.] kesik çizgi Lat abscidere, absciss- kesmek, kesip ayırmak Lat ab+ caedere, caes- kesmek, kırmak

aptal

<< TTü abdal dilenci derviş

apukurya

Yun apokría αποκριά zkarnaval, Paskalya orucundan önceki eğlence günü Yun/EYun apo+ kréas κρέας zet

ar-ge

TTü araştırma-geliştirme [abb.]

ar1

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ˁārlandı andın [ondan utandı] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
alχalḳ içinde ˁār [utanç] ola bu iş bana [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ār pro ˁār: Opprobrium, ignominia [ayıp, utanacak şey] & usit. pudor, verecundia [utangaçlık]

Ar ˁār عار z [#ˁwr] utanılacak şey, ayıp, kusur Ar ˁāra عار zeksildi, köreldi, kusurlu veya sakat idi

Not: Arapçada "ayıp, kusur" anlamına gelen sözcük Türkçede "utanma duygusu" anlamını kazanmıştır. • Lane sf. 2208b, klasik Arap dilcilerine istinaden ˁyr "gitmek, hareket etmek" köküne bağlar. Ancak anlam itibariyle ˁwr daha makuldür. Lane sf. 2193 ff.

Benzer sözcükler: ar damarı, arlanmak, arsız

Bu maddeye gönderenler: ariyet (avarya, eğreti, istiare), averaj


17.04.2015
ar2

Fr are yüzey ölçü birimi (İlk kullanım: 1795 Fransa Meclisi.) Lat area alan, arsa, boş arazi

ara

<< ETü ara ayırarak [zarf], ayıran [ad]

ara|mak

<< ETü arka- 1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak ETü ark art, artık +(g)A-

araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

arabesk

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap