arşitekt

arş2

Fr marche askerlikte "yürü!" komutu

arşe

Fr archet [küç.] keman yayı Fr arc yay

arşın

OFa arişn 1. dirsek, ön kol, 2. 40 cm dolayında bir uzunluk birimi << EFa araşni- a.a. ≈ Ave arəthna- dirsek

+arşi

Fr +archie İng +archy [bileşik adlarda] önderlik, egemenlik EYun arχeía αρχεία zönderlik, egemenlik EYun arχē αρχός zbaş, reis +ia

arşidük

Fr archiduc birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı § Lat archi- (EYun arχē αρχός zbaş, önder, egemen ) Lat dux dük

arşitekt

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Arşitektlerimizin en büyüğü [Mimar Sinan] tarafından yapılan anıdların en ünlüsü [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Mimar mecmuası ... yenl yıldan itlbaren dll lnkılâbına uyarak (Arkitekt) adını alacaktır.

Fr architecte mimar Lat architectus ustabaşı, mimar EYun arχitéktōn αρχιτέκτων za.a. § EYun arχē αρχός zbaş EYun téktōn τέκτων zyapı ustası

 +ark, tektonik

Benzer sözcükler: arkitekt, arşitektür


20.08.2017
arşiv

Fr archives evrak koleksiyonu << OLat archiva a.a. EYun arχaîa αρχαῖα z [çoğ.] a.a. EYun arχaîon αρχαῖον zdevlete ait (bina veya evrak) EYun arχḗ αρχή zdevlet, yönetim +ion

art

<< ETü art 1. arka, sırt, 2. dağ geçidi

art|mak

<< ETü art- 1. fazla olmak, fazlalaşmak, 2. hayvana yük yüklemek

arter

Fr artère damar, özellikle atardamar EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun artēr αρτήρ zkaldıran +ia EYun aeírō αείρω zkaldırmak, yukarı çıkarmak +tēr

arterioskleroz

Fr artériosclérose damar sertleşmesi § EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun sklērósis σκληρόςις zsertleşme