arşidük

arş1

Ar ˁarş عرش z [#ˁrş faˁl ] 1. taht, 2. göğün en yüksek yeri Aram ˁarş ערש ztaht, özellikle Baal tapınağındaki taht Akad erşu açık havada yatılan taht-yatak

arş2

Fr marche askerlikte "yürü!" komutu

arşe

Fr archet [küç.] keman yayı Fr arc yay

arşın

OFa arişn 1. dirsek, ön kol, 2. 40 cm dolayında bir uzunluk birimi << EFa araşni- a.a. ≈ Ave arəthna- dirsek

+arşi

Fr +archie İng +archy [bileşik adlarda] önderlik, egemenlik EYun arχeía αρχεία zönderlik, egemenlik EYun arχē αρχός zbaş, reis +ia

arşidük

[ Mühimme Defterleri, 1564]
Arχaduka Ferdinando ve Arχaduka Karlo nâm karındaşlaruŋuz [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
arşidük: Avusturya şehzadelerine mahsus unvandır. Teˁnīsi [dişisi] arşidüşes.

Fr archiduc birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı § Lat archi- (EYun arχē αρχός zbaş, önder, egemen ) Lat dux dük

 +ark, dük

Benzer sözcükler: arşidüşes


23.03.2018
arşitekt

Fr architecte mimar Lat architectus ustabaşı, mimar EYun arχitéktōn αρχιτέκτων za.a. § EYun arχē αρχός zbaş EYun téktōn τέκτων zyapı ustası

arşiv

Fr archives evrak koleksiyonu << OLat archiva a.a. EYun arχaîa αρχαῖα z [çoğ.] a.a. EYun arχaîon αρχαῖον zdevlete ait (bina veya evrak) EYun arχḗ αρχή zdevlet, yönetim +ion

art

<< ETü art 1. arka, sırt, 2. dağ geçidi

art|mak

<< ETü art- 1. fazla olmak, fazlalaşmak, 2. hayvana yük yüklemek

arter

Fr artère damar, özellikle atardamar EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun artēr αρτήρ zkaldıran +ia EYun aeírō αείρω zkaldırmak, yukarı çıkarmak +tēr