arık1

arık1

 ark1


15.11.2019
ark1

<< ETü arık hendek ETü ar-/yar- yarmak, kanal açmak +Uk