apukurya

apse

Fransızca abscès "(tıpta) doku kalkması, kabarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen abscessus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince abscedere "kabarmak, kalkmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir.

apsent

Fransızca absinthe "pelin otu (artemisia), bu bitkiyle tatlandırılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen absinthium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ápsinthos veya apsínthion ἀψίνθιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Farsça ispand "törenlerde adak olarak yakılan bir bitki, üzerlik otu, peganum harmala" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde spənta- "adak, tanrılara adanan şey, kutsal" sözcüğünden alıntıdır.

apsid

Fransızca apside "kilisede mihrap yeri, kavisli girinti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen apsis, d- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰapsís, d- ἁψίσ z "kemer, kavis" sözcüğünden alıntıdır.

apsis

Fransızca abscisse "matematikte bir yayı kesen doğru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince linea abscissa "kesik çizgi" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince abscidere, absciss- "kesmek, kesip ayırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince fiil Latince caedere, caes- "kesmek, kırmak" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir.

aptal

Türkiye Türkçesi abdal "dilenci derviş" sözcüğünden evrilmiştir.

apukurya
Köken

Yeni Yunanca apokría αποκριά z "karnaval, Paskalya orucundan önceki eğlence günü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kréas κρέας z "et" sözcüğünden apo+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kreozot maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yunanca sözcük Latince carne-vale "ete veda, karnaval" eşdeğeridir.


11.03.2018
ar-ge

Türkiye Türkçesi araştırma-geliştirme sözcüğünden türetilmiştir.

ar1

Arapça ˁwr kökünden gelen ˁār عار z "utanılacak şey, ayıp, kusur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عار z "eksildi, köreldi, kusurlu veya sakat idi" fiilinden türetilmiştir.

ar2

Fransızca are "yüzey ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1795 Fransa Meclisi.) Fransızca sözcük Latince area "alan, arsa, boş arazi" sözcüğünden türetilmiştir.

ara

Eski Türkçe ara "ayırarak [zarf], ayıran [ad]" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *adra sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe adır- "ayırmak" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

ara|mak

Eski Türkçe arka- "1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ark "art, artık" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.