apış|mak

apati

Fr apathie ilgisizlik, duyarsızlık EYun apatheía απαθεία za.a. EYun a(n)+ páthos πάθος zduygu, his +ia

apel

Fr appel [dev.] çağrı Fr appeler çağırmak, hitap etmek << Lat appellare (mahkemeye) celbetmek Lat ad+ pellare gütmek, sürmek

aperitif

Fr apéritif iştah açıcı << OLat aperitivus açıcı Lat aperire açmak +(t)iv° << HAvr *h₂ep-wer- (*ap-wer-) kapalı HAvr *h₂wer-² (*awer-) kapamak, örtmek

apertür

Fr aperture açılma, ağzın aralanması Lat apertura açılma Lat aperire açmak +(t)ura

apış

TTü apış apış/apul apul ayaklarını açarak ve sallanarak yürüme deyimi

apış|mak

TTü: "bacaklarını açmak" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
taşra çıkdım gördim bir pil gibi şîr apuşmış turur [dışarı çıktım baktım bir fil gibi aslan, bacaklarını açmış durur] TTü: "ağzını açmak" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
apuşmak: Praefocari, praecludi fauces [nefesi tıkanmak, ağzı açık kalmak]... aliàs Dividere [başka kaynaklara göre, ayırmak].

TTü apış apış/apul apul bacaklarını açıp sallanarak yürüme ifade eden deyim onom

 apış

Not: TTü özgü bir fiil olup diğer Türk dillerinde (Azerice dahil) refleksleri yoktur. • Erm abuş ապուշ "aptal, sersem" muhtemelen Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: apıştırmak


25.05.2015
apiko
aplik

Fr applique [dev.] 1. üstüne katılan veya eklenen şey, özellikle süs, kuyumculuk terimi [esk.], 2. tek mumlu duvar lambası Fr appliquer eklemek, uygulamak

aplikasyon

Fr application uyarlama, uygulama Lat applicare bir şeyi büküp sıkarak başka şeye uygun hale getirmek +(t)ion Lat ad+ plicare bükmek, sıkmak, büzmek

apne

Fr apnée nefes durması EYun ápnoia άπνοια z [dev.] a.a. EYun a(n)+ pnéō πνέω znefes almak, solumak +ia

apoje

Fr apogée 1. eliptik bir yörüngenin en uzak noktası, 2. zirve, doruk EYun apógeion απόγειον zyeröte, yerden-uzağa EYun apo+ gḗ γή zyer, yeryüzü