antrasit

antite

Fransızca entité "varlık, oluşum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince entitas "varoluş, varlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ens, ent- "varolan" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince esse "olmak, varolmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

antitez

Fransızca antithèse "karşı-tez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen antíthesis ἀντίθεσις z sözcüğünden alıntıdır.

antlaş|mak

Türkiye Türkçesi and sözcüğünden Yeni Türkçe +lAş- ekiyle türetilmiştir.

antoloji

Fransızca anthologie "edebi derleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anthología ανθολογία z "çiçek derleme, çiçek destesi, (mec.) şiir derlemesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánthos άνθος z "çiçek" ve Eski Yunanca logeía λογεία z "derleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "seçmek, derlemek" fiilinden türetilmiştir.

antrakt

Fransızca entr'acte "tiyatroda perde arası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entre "iki şeyin arası" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen inter sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca acte "tiyatroda perde" sözcüklerinin bileşiğidir.

antrasit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
antrasit آنترسيت [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Anthracite [Fr.]: donuk kara taş, antrasit.

Köken

Fransızca anthracite "bir tür kömür, koyu gri renk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anthrakítēs ανθρακίτης z "«kömüre benzeyen», bir tür değerli mineral veya kömür çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánthraks άνθραξ z "1. kömür, 2. şap (şarbon) hastalığı" sözcüğünden türetilmiştir.


10.01.2018
antre

Fransızca entrée "giriş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen intrata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince intrare "içeri girmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince fiil Latince inter "içeri, arası" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

antrenman

Fransızca entraînement "talim, eğitim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca traîner "çekerek götürmek, sürüklemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen traginare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince trahere, tract- "çekmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir.

antrenör

Fransızca entraîneur "idman yaptıran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entraîner "idman yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

antrepo

Fransızca entrepôt "ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer, transit deposu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entreposer "içeri koymak, depolamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca poser "koymak" fiilinden inter+ önekiyle türetilmiştir.

antrikot

Fransızca entrecôte "«kaburga arası», bir et kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entre "arası, içi (edat)" ve Fransızca côte "kaburga" sözcüklerinin bileşiğidir.