antisemit

antimon

Fransızca antimoine veya Almanca Antimon "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen antimonium sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Arapça s̠md kökünden gelen al-iṯmidun الإثمدن z "kurşun sülfat veya antimon, göz sürmesi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

antin kuntin

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

antinomi

Fransızca antinomie veya İngilizce antinomy "iki yasanın veya iki mantıksal kanıtın birbiriyle çelişmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen antinomia sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca antinomía ἀντινοµία z "yasaların çelişmesi" sözcüğünden alıntıdır.

antioksidan

Fransızca antioxydant "oksitlenme önleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca oxydant "oksitlleyici" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca oxyder "oksitleme" sözcüğünden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca oxyde "oksit, oksijenle bileşime girmiş" sözcüğünden türetilmiştir.

antipati

Fransızca antipathie "«karşı duygu», nefret, sevmeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen antipátheia αντιπάθεια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca antí "karşı" ve Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetme, acı duyma" sözcüklerinin bileşiğidir.

antisemit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1902]
Avrupa'daki 'antisemitizm' hastalığına benzer kin ve ˁadāvet hisleri türemesin [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Fakat her nedense, Anti-semit olmadığı söylenen Fransızlar, ona rağmen itimadsız ve mutheriz davranırlar.

Köken

Fransızca antisémite veya Almanca antisemitisch "Yahudi düşmanı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 Wilhelm Marr, Alm. gazeteci.) Bu sözcük Fransızca sémite "Sami ırkından olan (Yahudi veya Arap)" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Eski Yunanca Sém σέμ z "Nuh'un oğlu, Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice şem שם z "1. isim, ad, 2. Nuh'un büyük oğlunun adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice şem שם z "isim" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için anti+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

antisemitik, antisemitizm


17.08.2017
antite

Fransızca entité "varlık, oluşum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince entitas "varoluş, varlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ens, ent- "varolan" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince esse "olmak, varolmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

antitez

Fransızca antithèse "karşı-tez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen antíthesis ἀντίθεσις z sözcüğünden alıntıdır.

antlaş|mak

Türkiye Türkçesi and sözcüğünden Yeni Türkçe +lAş- ekiyle türetilmiştir.

antoloji

Fransızca anthologie "edebi derleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anthología ανθολογία z "çiçek derleme, çiçek destesi, (mec.) şiir derlemesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánthos άνθος z "çiçek" ve Eski Yunanca logeía λογεία z "derleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "seçmek, derlemek" fiilinden türetilmiştir.

antrakt

Fransızca entr'acte "tiyatroda perde arası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entre "iki şeyin arası" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen inter sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca acte "tiyatroda perde" sözcüklerinin bileşiğidir.