antin kuntin

antijen

Fransızca antigène "bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir, mikrop vb.)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca anti "karşıt" ve Fransızca gène "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

antika

Fransızca antique "1. çok eski, kadim (sıfat), 2. eski eser (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince antiquus "eski" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ante "önce" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ent- (*ant-) "ön, alın, karşı" biçiminden evrilmiştir.

antikor

Fransızca anticorps "vücudun zararlı organizmalara karşı ürettiği madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca anti+ "karşı" ve Fransızca corps "vücut, gövde" sözcüklerinin bileşiğidir.

antilop

Fransızca antilope "ceylan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince anthalopus "bir efsane yaratığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen ánthalops άνθαλοψ z sözcüğünden alıntıdır.

antimon

Fransızca antimoine veya Almanca Antimon "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen antimonium sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Arapça s̠md kökünden gelen al-iṯmidun الإثمدن z "kurşun sülfat veya antimon, göz sürmesi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

antin kuntin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"saçma sapan" [ Milliyet - gazete, 1985]
Şimdi bu fotoğrafı yayınlarlar, altına da antin kuntin yazarlar

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Argo sözlüklerinde "penis" anlamında yer alan antinikukas (< Ermenice antin gukas անդին կու գաս "öbür tarafa gel") deyimiyle ilgili olabilir.


27.11.2019
antinomi

Fransızca antinomie veya İngilizce antinomy "iki yasanın veya iki mantıksal kanıtın birbiriyle çelişmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen antinomia sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca antinomía ἀντινοµία z "yasaların çelişmesi" sözcüğünden alıntıdır.

antioksidan

Fransızca antioxydant "oksitlenme önleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca oxydant "oksitlleyici" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca oxyder "oksitleme" sözcüğünden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca oxyde "oksit, oksijenle bileşime girmiş" sözcüğünden türetilmiştir.

antipati

Fransızca antipathie "«karşı duygu», nefret, sevmeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen antipátheia αντιπάθεια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca antí "karşı" ve Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetme, acı duyma" sözcüklerinin bileşiğidir.

antisemit

Fransızca antisémite veya Almanca antisemitisch "Yahudi düşmanı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1879 Wilhelm Marr, Alm. gazeteci.) Bu sözcük Fransızca sémite "Sami ırkından olan (Yahudi veya Arap)" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Eski Yunanca Sém σέμ z "Nuh'un oğlu, Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice şem שם z "1. isim, ad, 2. Nuh'un büyük oğlunun adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice şem שם z "isim" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

antite

Fransızca entité "varlık, oluşum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince entitas "varoluş, varlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ens, ent- "varolan" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince esse "olmak, varolmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.