antika

anti-aging

İng anti-aging yaşlanmaya karşı İng age 1. yaş, çağ (isim), 2. yaşlanmak (fiil) +ing

antibiyotik

İng antibiotic «canlı organizmalara karşı», bakterisidlerin genel adı (İlk kullanım: 1941 Selman Waksman, Amer. biyofizikçi.) EYun bíos, biot- βίος, βιοτ- zcan, hayat +ik°

antidot

Fr antidote zehire karşı verilen ilaç, panzehir EYun antídōton αντίδωτον za.a. § EYun antí karşı EYun dōtos δώτος zverilen EYun dídōmi, do- δίδωμι, δο- zvermek

antifriz

İng anti-freeze anti-don, dona engel olan madde § İng anti karşı İng freeze, froze donmak << Ger *freusan a.a. << HAvr *prews- a.a.

antijen

Fr antigène bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir, mikrop vb.) § Fr anti karşıt Fr gène doğuran

antika

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
antika: Eski şey, tuhaf, nevādir. Eski zamandan kalma oyma taş, meskûkat, asar-ı atika. Avam zebanında tuhaf şey. [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
antika: Fikir ve tavırca zamana muhalefet edenler. antik "Eski Çağa ait" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Neron'un sefahatleri... Antik sirk mahalli...

Fr antique 1. çok eski, kadim (sıfat), 2. eski eser (ad) << Lat antiquus eski Lat ante önce << HAvr *h₂ent- (*ant-) ön, alın, karşı

 anti+

Not: Türkçe kullanımda antika "1. değerli eski eşya, 2. garip, tuhaf" ve antik "eski çağa ait" biçimleri ayrışmıştır. Her iki sözcük Fransızcadan alıntıdır; ancak ilki erken 19. yy telaffuzunu yansıtır.

Benzer sözcükler: antik, antikacı, antikite


19.08.2017
antikor

Fr anticorps vücudun zararlı organizmalara karşı ürettiği madde § Fr anti+ karşı Fr anti+ corps vücut, gövde

antilop

Fr antilope ceylan OLat anthalopus bir efsane yaratığı OYun ánthalops άνθαλοψ za.a.

antimon

Fr antimoine Alm Antimon bir element OLat antimonium a.a. ~? Ar al-iṯmidun الإثمدن z [#s̠md] kurşun sülfat veya antimon, göz sürmesi

antin kuntin

?

antinomi

Fr antinomie İng antinomy iki yasanın veya iki mantıksal kanıtın birbiriyle çelişmesi Lat antinomia a.a. EYun antinomía ἀντινοµία zyasaların çelişmesi