ansambl

anons

Fransızca annonce "duyuru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca annoncer "duyurmak, ilan etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen annuntiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince nuntius "tellal, haberci" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

anorak

İngilizce anorak "Eskimolara özgü içi kürklü ve başlıklı ceket, parka" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde anoraq sözcüğünden alıntıdır.

anoreksi

Fransızca anoréxie veya İngilizce anorexia "patolojik iştahsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen anorexia nervosa deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1873 W.W. Gull, İng.) Latince deyim Eski Yunanca óreksis όρεξις z "iştah" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anormal

Fransızca anormal "kuraldışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca normal "kurala uygun" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anot

Fransızca ve İngilizce anode "pozitif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi (1791-1867).) Fransızca sözcük Eski Yunanca ánodos άνοδος z "yukarı çıkan yol, geliş yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir.

ansambl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Akşam - gazete, 1923]
Konservatuar sağlam orkestra ve ansanbl sanatkarları yetiştirmekte çok muvaffak oluyor

Köken

Fransızca ensemble "beraber, küme, takım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince insimul sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince simul "bir, beraber, aynı" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için simülasyon maddesine bakınız.


16.06.2015
ansızın

Orta Türkçe aŋsız "ayırtsız, farksız veya fark etmez" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(I)n ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe "ayırt, fark" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sIz ekiyle türetilmiştir.

ansiklopedi

Fransızca encyclopédie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince encyclopaedia "genel eğitim programı (16. yy), her konuya değinen eğitici kitap (18. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca enkýklios ενκύκλιος z "genel olarak" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kýklios κύκλιος z "dairesel, çember şeklinde, genel" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir.) ve Eski Yunanca paídeúō παίδεύω z "eğitmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

anşante

Fransızca enchanté "1. sihirlenmiş, büyülenmiş, 2. «büyülendim», nazik tanışma sözü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca enchanter "büyülemek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince incantare "1. şarkı veya ilahi söylemek, 2. büyü yapmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince cantare "makamla söylemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

ant

Eski Türkçe ant "sözleşme, yemin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aŋ- "hatırlamak, zikretmek" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

antagonist

Fransızca antagoniste "rakip, karşıt, bir şeyin etkisini gideren karşıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca antagōnistḗs ανταγωνιστής z "birine karşı yarışan, rakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agōnistḗs αγωνιστής z "yarışmacı" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca agōnízomai αγωνίζομαι z "yarışmak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agōn αγών z "yarışma" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eǵ- (*aǵ-) "harekete geçirmek, sürmek" biçiminden evrilmiştir.