anorak

anofel

Fransızca anophèle "sıtmaya neden olan sivrisinek türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anophelḗs ανοφελής z "zayıflatan, kurutan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 J. W. Meigen, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca ophelḗs οφελής z sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophéllō οφέλλω z "güçlendirmek, kan ve can vermek, beslemek, yaramak" fiilinden türetilmiştir.

anomali

Fransızca anomalie "uyumsuzluk, sıra dışılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomalós ὁμαλός z "bir örnek, tekdüze, sıradan, düzenli" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰómos ὅμος z "aynı, eş, bir örnek" sözcüğünden türetilmiştir.

anomi

Fransızca ve İngilizce anomie "kuralsızlık, yasasızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ánomos ἄνοµος z "yasadışı, kural tanımaz" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anonim

Fransızca anonyme "1. adsız, 2. hisseleri nama yazılı olmayan şirket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ónoma, +ónyma όνομα, +όνυμα z "ad" parçacığından a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anons

Fransızca annonce "duyuru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca annoncer "duyurmak, ilan etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen annuntiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince nuntius "tellal, haberci" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

anorak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1963]
herkesin zevkine göre sade veya renkli anorak

Köken

İngilizce anorak "Eskimolara özgü içi kürklü ve başlıklı ceket, parka" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde anoraq sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Grönland Eskimoları dilinden.


12.01.2015
anoreksi

Fransızca anoréxie veya İngilizce anorexia "patolojik iştahsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen anorexia nervosa deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1873 W.W. Gull, İng.) Latince deyim Eski Yunanca óreksis όρεξις z "iştah" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anormal

Fransızca anormal "kuraldışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca normal "kurala uygun" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anot

Fransızca ve İngilizce anode "pozitif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi (1791-1867).) Fransızca sözcük Eski Yunanca ánodos άνοδος z "yukarı çıkan yol, geliş yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir.

ansambl

Fransızca ensemble "beraber, küme, takım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince insimul sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince simul "bir, beraber, aynı" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir.

ansızın

Orta Türkçe aŋsız "ayırtsız, farksız veya fark etmez" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(I)n ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe "ayırt, fark" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sIz ekiyle türetilmiştir.