anonim

anlatı

Türkiye Türkçesi anlat- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

anne

Türkiye Türkçesi ana çocuk sözü ile eş kökenlidir.

anofel

Fransızca anophèle "sıtmaya neden olan sivrisinek türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anophelḗs ανοφελής z "zayıflatan, kurutan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 J. W. Meigen, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca ophelḗs οφελής z sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophéllō οφέλλω z "güçlendirmek, kan ve can vermek, beslemek, yaramak" fiilinden türetilmiştir.

anomali

Fransızca anomalie "uyumsuzluk, sıra dışılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomalós ὁμαλός z "bir örnek, tekdüze, sıradan, düzenli" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰómos ὅμος z "aynı, eş, bir örnek" sözcüğünden türetilmiştir.

anomi

Fransızca ve İngilizce anomie "kuralsızlık, yasasızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ánomos ἄνοµος z "yasadışı, kural tanımaz" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anonim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"şirket" [ Düstur Tertip I.-IV., 1860]
anonim taˁbir olunur tesmiyesiz şirketin ticaret usulü üzere şirket unvanı olmayıp hiç bir hissedarın ismile tarif olunamaz. "... adsız" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1930 yılından önce]
müstear namlarla mektuplar yağmaya başladı. Şair bu anonim dostların

Köken

Fransızca anonyme "1. adsız, 2. hisseleri nama yazılı olmayan şirket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ónoma, +ónyma όνομα, +όνυμα z "ad" parçacığından a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +onim maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

anonimite, antroponim


07.09.2017
anons

Fransızca annonce "duyuru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca annoncer "duyurmak, ilan etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen annuntiare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince nuntius "tellal, haberci" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

anorak

İngilizce anorak "Eskimolara özgü içi kürklü ve başlıklı ceket, parka" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde anoraq sözcüğünden alıntıdır.

anoreksi

Fransızca anoréxie veya İngilizce anorexia "patolojik iştahsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen anorexia nervosa deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1873 W.W. Gull, İng.) Latince deyim Eski Yunanca óreksis όρεξις z "iştah" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anormal

Fransızca anormal "kuraldışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca normal "kurala uygun" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anot

Fransızca ve İngilizce anode "pozitif elektrot" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi (1791-1867).) Fransızca sözcük Eski Yunanca ánodos άνοδος z "yukarı çıkan yol, geliş yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir.