anla|mak

ankesör

Fr encaisseur tahsildar Fr encaisser [den.] kasaya koymak, para tahsil etmek +(t)or Fr in+1 caisse kasa

anket

Fr enquête her türlü soruşturma << OLat inquaesta [pp. n. çoğ.] a.a. Lat inquirere, inquaest- araştırmak, soruşturmak Lat in+1 quaerere, quaest- sormak

ankiloz

Fr ankylose tıpta eklem kireçlenmesi EYun ankýlōsis αγκύλωσις zbükülme (İlk kullanım: MS 2. yy Galenus, Yun. tabip (y. 129 - y.200).) EYun ankýlō αγκύλω zkıvırmak, bükmek +osis HAvr *h₂eng-ulo-s (*ang-ulo-s) a.a.

ankraj

Fr ancrage demirleme, çapa atma Fr ancre gemi demiri, çapa +age << Lat ancora a.a. EYun ánkyra άγκυρα za.a. << HAvr *h₂eng-ulo-s (*ang-ulo-s) bükük şey, kanca, çengel HAvr *h₂eng- (*ang-) bükmek, kıvırmak

anksiyete

Fr anxiété sıkıntı, endişe, sebepsiz korku Lat anxietas a.a. Lat angere, anx- sıkmak, daraltmak, boğmak +itas

anla|mak

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol sözüg aŋladı [[sözü anladı - Oğuzca]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
aŋ [[ayıraç ve çit (al-hāciz) demektir (...) bundan dolayı anlaşılan şeye (aş-şayˀu'l- mafḥūm) aŋlu denir, çünkü gayrısından ayırt edilmiştir (tamayyaza) (...) ve bundan dolayı aŋladı (fahama) denir.]] ÇTü: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
anğlamak: comprendre, mentionner, se souvenir d’une chose.

<< ETü-O aŋla- ayırt etmek, idrak etmek, hatırlamak ETü ayrım +lA-

 2

Not: Oğuz Türkçesine özgü olan fiil Orta Türkçe yazı dilinin (14. yy) her üç lehçesinde standart hale gelmiştir.

Benzer sözcükler: anla, anlaşmak, anlaşılmak, anlaşma, anlaşmazlık, anlayış

Bu maddeye gönderenler: an- (andıç, anı, anımsa-, anıt, ant), anlak, anlam, anlat- (anlatı)


10.05.2021
anlak

ETü/TTü aŋla- +Uk

anlam

TTü anla- +Im

anlat|mak

ETü-O aŋla- fehmetmek, idrak etmek +It-

anlatı

TTü anlat- +I(g)

anne

≈ TTü ana