anjin

anız

Eski Türkçe aŋız "ekin biçildikten sonra tarlada kalan saplar" sözcüğünden evrilmiştir.

ani

Arapça ān آن z "en kısa süre" sözcüğünden türetilmiştir.

anilin

Almanca Anilin "bir tür kimyasal boya" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1841 C.J.Fritzsche, Alm. kimyacı.) Almanca sözcük Almanca Anil "çivit bitkisi ve boyası" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen anil sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Arapça aynı anlama gelen an-nīl النيل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe nīla नील z "1. koyu renk, özellikle koyu mavi, 2. çivit bitkisi ve boyası" sözcüğünden alıntıdır.

animasyon

Fransızca ve İngilizce animation "canlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen animatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince animare "canlandırmak, hayat vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince anima "nefes, ruh, can" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂enh₁-mo-s (*ane-mo-s) "nefes, rüzgâr" biçiminden evrilmiştir.

animizm

Fransızca animisme "cansız varlıklara ruh atfeden inanış, ruhçuluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen animism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866 Sir Edward B. Taylor, İng. tarihçi.) Bu sözcük Latince anima "nefes, ruh" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

anjin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
anjin: Boğaz iltihabı.

Köken

Fransızca angine "boğaz veya damar sıkışması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince angina "sıkma, daraltma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince angere "sıkmak, daraltmak, boğmak" fiilinden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂enǵʰ- (*anǵʰ-) "dar, sıkı" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Latince angere "sıkmak" > İngilizce anxious "sıkıntılı", İngilizce anger "sıkıntı > öfke", Almanca Angst "sıkıntı", eng "dar".

Bu maddeye gönderenler

angst, anksiyete


26.09.2017
anjiyo

Fransızca ve İngilizce yazılı örneği bulunmayan *angio sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce angiography "damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca angeîon αγγεῖον z "damar" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ángos άγγος z "her çeşit kap, çanak" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir.

Anka

Arapça ˁnḳ kökünden gelen ˁanḳāˀ عنقاء z "mitolojik bir kuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁnaḳ أعنق z "uzun boyunlu" sözcüğünün dişili olabilir; ancak bu kesin değildir.

ankastre

Fransızca encastré "duvara gömülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca encastrer "yuvasına sokmak, gömmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen incastrare fiilinden alıntıdır. İtalyanca fiil Latince castrum "tahkim edilmiş yer, müstahkem mevki" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ankebut

Arapça ˁkb kökünden gelen ˁankabūt عنكبوت z "örümcek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˁakkabītā עכּ‎ביתא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁkb kökünden gelen ˁīkēb עִיכֵּב z "tutmak, durdurmak" sözcüğünden türetilmiştir.

ankesör

Fransızca encaisseur "tahsildar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca encaisser "kasaya koymak, para tahsil etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca caisse "kasa" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.