angaje

anemi

Fr anémie kansızlık EYun a(n)+ ʰaîma ἁῖμα zkan

anemometre

Fr anémométre rüzgâr ölçer

anemon

Fr anémone 1. bir bitki, Manisa lalesi, 2. yumuşakçalardan bir hayvan EYun anemṓnē ανεμώνη zrüzgâr gülü EYun ánemos άνεμος zrüzgâr << HAvr *ane-mo-s nefes, rüzgâr, esinti HAvr *h₂enh₁- (*ane-) esmek

anestezi

Fr anésthesie uyuşturma, duyumsuzlaştırma YLat anaesthesia (İlk kullanım: 1848 Sir J.Y. Simpson, İng.) EYun a(n)+ aisthánō αισθάνω zduymak, algılamak

anevrizma

Fr anévrisme damar genişlemesi veya şişmesi, baloncuk EYun aneúrysmós ἀνεύρυσµα zgenleşme, sişme EYun aneurýnō ἀνευρύνω zgenleşmek +ism° EYun ana+ eurýs ευρύς zgeniş, enli << HAvr *h₁wéru-s (*ewéru-s)

angaje

angaje etmek "dans teklif etmek" [ Vartan Paşa, Akabi Hikâyesi, 1851]
Boğos Ağa her oyun başlanmazdan evvel birer başga damaları angaje edip bana hiç bir defa kendisi ile birlikde oynayım deyu teklif etmedi. angaje olmak "kayıt yaptırmak" [ Kâzım Karabekir, Günlükler, 1913]
212 numaralı birinci mevki oda boşalmış. Angaje oldum. angajman [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
angajman: Aht, vaad, söz. Az süren ehemmiyetsiz muharebe.

Fr engager [den.] bağlamak, ipotek etmek, rehin etmek, meşgul etmek, istihdam etmek Fr gage rehin, ipotek << EFr wage a.a. Ger *wedʰ- << HAvr *wadh- rehin etmek, bağlayıcı bir söz vermek

Not: İng gage biçimi Fransızcadan, wage biçimi eski Normancadan alıntıdır.

Benzer sözcükler: angajman

Bu maddeye gönderenler: degaj


22.12.2019
angarya

Yun angaría αγγαρεία z << EYun aggareía αγγαρεία zulak hizmeti, zorunlu kamu hizmeti, salma EYun ággaros άγγαρος zulak, İran kralının posta görevlisi (EFa ha(n)gāra- ücret, bedel, ecir ) Akad agaru/aggaru a.a.

Anglikan

İng Anglican İngiliz ulusal kilisesine mensup Lat Anglus Anglosakson, İngiliz Ger Engle/Aengle Angl kavmine mensup

angora

İng angora 1. Ankara kenti, 2. tiftik keçisi, tiftik yünü TTü Anġara Ankara EYun Ánkyra άνκυρα za.a.

angst

Alm Angst daralma, sıkıntı Lat angustia a.a. Lat angustus [pp.] dar, sıkışık Lat angere daraltmak +()t°

angut

<< ETü aŋġıt ördeğe benzer bir kuş, anas casarca veya anas nigra ≈ Moğ anggir ördek