anemi

androit

İngilizce android "insana benzer yaratık, insansı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince aynı anlama gelen androides sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca anḗr, andro- ανήρ, ανδρ- z "adam, insan" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" sözcüklerinin bileşiğidir.

androjin

Fransızca ve İngilizce androgyne "erkeğe benzeyen kadın, çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca gynḗ γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir.

andropoz

Fransızca ve İngilizce andropause "erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, sona erme" sözcüklerinin bileşiğidir.

anekdot

Fransızca anecdote "bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anékdotos ανέκδοτος z "yayınlanmamış hikaye, dedikodu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ékdotos έκδοτος z "dışarı-verilmiş, yayımlanmış" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dídōmi, do- δίδωμι, δο- z "vermek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

aneks

Fransızca ve İngilizce annexe "müştemilat, eklenti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adnexus "bağlantı, irtibat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adnectere "bir şeye bağlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince nectere, nex- "bağlamak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(g)ned- "bağlamak, düğümlemek" biçiminden evrilmiştir.

anemi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, 1889]
fakr-üd-dem yani ‘anemi’ tabir edilen hastalığın def’i yolunu keşfeylemişlerdir. [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
boyacı fırçasıyla hırpalana hırpalana ‘anemik’ bir ihtiyar suratı bağlamış.

Köken

Fransızca anémie "kansızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hem(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

anemik


19.12.2014
anemometre

Fransızca anémométre "rüzgâr ölçer" sözcüğünden alıntıdır.

anemon

Fransızca anémone "1. bir bitki, Manisa lalesi, 2. yumuşakçalardan bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anemṓnē ανεμώνη z "rüzgâr gülü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánemos άνεμος z "rüzgâr" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ane-mo-s "nefes, rüzgâr, esinti" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂enh₁- (*ane-) "esmek" kökünden türetilmiştir.

anestezi

Fransızca anésthesie "uyuşturma, duyumsuzlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anaesthesia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Sir J.Y. Simpson, İng.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, algılamak" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anevrizma

Fransızca anévrisme "damar genişlemesi veya şişmesi, baloncuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aneúrysmós ἀνεύρυσµα z "genleşme, sişme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aneurýnō ἀνευρύνω z "genleşmek" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca eurýs ευρύς z "geniş, enli" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁wéru-s (*ewéru-s) biçiminden evrilmiştir.

angaje

Fransızca engager "bağlamak, ipotek etmek, rehin etmek, meşgul etmek, istihdam etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca gage "rehin, ipotek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen wage sözcüğünden evrilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wedʰ- fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wadh- "rehin etmek, bağlayıcı bir söz vermek" biçiminden evrilmiştir.