andropoz

andıç

Türkiye Türkçesi an- fiilinden türetilmiştir.

andız

Eski Türkçe aŋduz "ardıç veya ona benzer bir bitki, imula helenium" sözcüğünden evrilmiştir.

andr(o)+

Fransızca ve İngilizce andro+ "[bileşik adlarda] erkek" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca anḗr, andro- ανήρ, ανδρ- z "erkek, er, adam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂nḗr (*anḗr) biçiminden evrilmiştir.

androit

İngilizce android "insana benzer yaratık, insansı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince aynı anlama gelen androides sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca anḗr, andro- ανήρ, ανδρ- z "adam, insan" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" sözcüklerinin bileşiğidir.

androjin

Fransızca ve İngilizce androgyne "erkeğe benzeyen kadın, çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca gynḗ γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir.

andropoz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1967]
Kadında menopoz 45-50 yaşlan arasında, erkekte andropoz 55-65 yaşlan arasında görülür.

Köken

Fransızca ve İngilizce andropause "erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, sona erme" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için andr(o)+, poz maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızcada1950 dolayında, İngilizcede 1965'ten sonra kullanıma giren bir sözcüktür.


11.08.2015
anekdot

Fransızca anecdote "bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anékdotos ανέκδοτος z "yayınlanmamış hikaye, dedikodu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ékdotos έκδοτος z "dışarı-verilmiş, yayımlanmış" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dídōmi, do- δίδωμι, δο- z "vermek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

aneks

Fransızca ve İngilizce annexe "müştemilat, eklenti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adnexus "bağlantı, irtibat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adnectere "bir şeye bağlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince nectere, nex- "bağlamak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(g)ned- "bağlamak, düğümlemek" biçiminden evrilmiştir.

anemi

Fransızca anémie "kansızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anemometre

Fransızca anémométre "rüzgâr ölçer" sözcüğünden alıntıdır.

anemon

Fransızca anémone "1. bir bitki, Manisa lalesi, 2. yumuşakçalardan bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anemṓnē ανεμώνη z "rüzgâr gülü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánemos άνεμος z "rüzgâr" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ane-mo-s "nefes, rüzgâr, esinti" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂enh₁- (*ane-) "esmek" kökünden türetilmiştir.