andr(o)

andavallı

Andaval "Niğde yakınında bir kasaba" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

andelip

Arapça ˁdlb kökünden gelen ˁandalīb عندليب z "bülbül" sözcüğünden alıntıdır.

andezit

Fransızca andésite "bir tür volkanik kaya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Andes "And dağları" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde anti "doğu" sözcüğünden türetilmiştir.

andıç

Türkiye Türkçesi an- fiilinden türetilmiştir.

andız

Eski Türkçe aŋduz "ardıç veya ona benzer bir bitki, imula helenium" sözcüğünden evrilmiştir.

andr(o)+

Fransızca ve İngilizce andro+ "[bileşik adlarda] erkek" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca anḗr, andro- ανήρ, ανδρ- z "erkek, er, adam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂nḗr (*anḗr) biçiminden evrilmiştir.

androit

İngilizce android "insana benzer yaratık, insansı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince aynı anlama gelen androides sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca anḗr, andro- ανήρ, ανδρ- z "adam, insan" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" sözcüklerinin bileşiğidir.

androjin

Fransızca ve İngilizce androgyne "erkeğe benzeyen kadın, çift cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca gynḗ γυνή z "kadın" sözcüklerinin bileşiğidir.

andropoz

Fransızca ve İngilizce andropause "erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anḗr, andr- ανήρ, ανδρ- z "erkek" ve Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, sona erme" sözcüklerinin bileşiğidir.

anekdot

Fransızca anecdote "bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anékdotos ανέκδοτος z "yayınlanmamış hikaye, dedikodu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ékdotos έκδοτος z "dışarı-verilmiş, yayımlanmış" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dídōmi, do- δίδωμι, δο- z "vermek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

aneks

Fransızca ve İngilizce annexe "müştemilat, eklenti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adnexus "bağlantı, irtibat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adnectere "bir şeye bağlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince nectere, nex- "bağlamak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(g)ned- "bağlamak, düğümlemek" biçiminden evrilmiştir.