ancak

anasıl

Arapça ˁan ˀaṣl عن أصل z "kökten, soydan" deyiminden alıntıdır.

anasır

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁanāṣir عَنَاصِر z "unsurlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁunṣūr عُنْصُور z "öge" sözcüğünün faˀālil vezninde çoğuludur.

anason

Yeni Yunanca ánison άνισον z "anason bitkisi, pimpinella anisum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ánēthon veya ánnēthon άνηθον/άννηθον z "dereotu? rezene?" sözcüğünden evrilmiştir.

anatomi

Fransızca anatomie "kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anatomía ανατομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir.

anayasa
ancak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
ırak bodunuġ ança yaġıtur ermiş [uzak boyları öyle yaklaştırırdı] Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
kačan frista ol sosun ayti ančak korunmadi [melek o sözü söyledi ancak görünmedi] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ancak: fekat, hemān. Solùm, solummodo, nonnisi [sadece], & tamen, saltem [buna karşılık, şöyle ki].

Köken

Eski Türkçe ança ok "tam öyle, şöyle ki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ança "öyle, o şekilde, o kadar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe an "o" sözcüğünden Eski Türkçe +çA2 ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için o maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

anca


31.12.2015
anchorman

İngilizce anchorman "«demirbaş adam», televizyonda baş haber sunucusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce anchor "gemi demiri" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen ancora veya anchora sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce man sözcüklerinin bileşiğidir.

ançüez

İngilizce anchovies "hamsi balığı, engraulis encrasicolus" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca anchoa "hamsi, özellikle kurutulmuş hamsi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Baskça aynı anlama gelen antxoa sözcüğünden alıntıdır. Baskça sözcük Baskça antxu "kuru" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

andavallı

Andaval "Niğde yakınında bir kasaba" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

andelip

Arapça ˁdlb kökünden gelen ˁandalīb عندليب z "bülbül" sözcüğünden alıntıdır.

andezit

Fransızca andésite "bir tür volkanik kaya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Andes "And dağları" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde anti "doğu" sözcüğünden türetilmiştir.