anasıl

anamalcılık
anamnez

Fransızca anamnèse "1. geçmişi hatırlama eylemi, 2. tıpta hastayı sorgulayarak teşhis etme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anámnēsis ἀνάµνησις z "geri-anımsama, hatırlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mnēsis "anımsama" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir.

ananas

Fransızca ananas "tropik ükelerde yetişen bir meyve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen ananas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde ve G. Amerika dillerinden Guarani dilinde aynı anlama gelen ananá sözcüğünden alıntıdır.

anane

Arapça ˁn kökünden gelen ˁanˁana(t) عنعنة z "«falan filandan, o da filandan aktardı ki» şeklinde rivayet zinciri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁan عن z "[bileşik adlarda] den hali bildiren edat" sözcüğünün faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

anarşi

Fransızca anarchie "yönetimsizlik, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anarχía αναρχία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχḗ αρχή z "iktidar, hükümranlık, önderlik" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anasıl
Köken

Arapça ˁan ˀaṣl عن أصل z "kökten, soydan" deyiminden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.


09.03.2013
anasır

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁanāṣir عَنَاصِر z "unsurlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁunṣūr عُنْصُور z "öge" sözcüğünün faˀālil vezninde çoğuludur.

anason

Yeni Yunanca ánison άνισον z "anason bitkisi, pimpinella anisum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ánēthon veya ánnēthon άνηθον/άννηθον z "dereotu? rezene?" sözcüğünden evrilmiştir.

anatomi

Fransızca anatomie "kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anatomía ανατομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir.

anayasa
ancak

Eski Türkçe ança ok "tam öyle, şöyle ki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ança "öyle, o şekilde, o kadar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe an "o" sözcüğünden Eski Türkçe +çA2 ekiyle türetilmiştir.