anarşi

analog

Fransızca ve İngilizce analogue "1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca análogon ανάλογον z "orantılı şey, benzeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "saymak, hesaplamak" fiilinin nötrüdür.

anamalcılık
anamnez

Fransızca anamnèse "1. geçmişi hatırlama eylemi, 2. tıpta hastayı sorgulayarak teşhis etme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anámnēsis ἀνάµνησις z "geri-anımsama, hatırlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mnēsis "anımsama" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir.

ananas

Fransızca ananas "tropik ükelerde yetişen bir meyve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen ananas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde ve G. Amerika dillerinden Guarani dilinde aynı anlama gelen ananá sözcüğünden alıntıdır.

anane

Arapça ˁn kökünden gelen ˁanˁana(t) عنعنة z "«falan filandan, o da filandan aktardı ki» şeklinde rivayet zinciri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁan عن z "[bileşik adlarda] den hali bildiren edat" sözcüğünün faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

anarşi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
[Avusturya imparatoriçesi Elisabeth] Luccheni isminde habis bir İtalyan anarşisti tarafından cerhedilir.

Köken

Fransızca anarchie "yönetimsizlik, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anarχía αναρχία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arχḗ αρχή z "iktidar, hükümranlık, önderlik" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +ark maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce anarchism ilk kez 1642'de, anarchist 1678'de kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler

anarkomak, anarşik, anarşist, anarşizm


03.12.2015
anasıl

Arapça ˁan ˀaṣl عن أصل z "kökten, soydan" deyiminden alıntıdır.

anasır

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁanāṣir عَنَاصِر z "unsurlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁunṣūr عُنْصُور z "öge" sözcüğünün faˀālil vezninde çoğuludur.

anason

Yeni Yunanca ánison άνισον z "anason bitkisi, pimpinella anisum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ánēthon veya ánnēthon άνηθον/άννηθον z "dereotu? rezene?" sözcüğünden evrilmiştir.

anatomi

Fransızca anatomie "kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anatomía ανατομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir.

anayasa