anane

analjezi

Fr analgésie uyuşturma, acı duygusunu giderme EYun a(n)+ algaisía αλγαισία zacı duyma § EYun álgos άλγος zacı EYun aisthánō αισθάνω zduymak, hissetmek

analog

Fr/İng analogue 1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan EYun análogon ανάλογον z [n.] orantılı şey, benzeri EYun ana+ légō, log- λέγω1, λογ- zsaymak, hesaplamak

anamalcılık
anamnez

Fr anamnèse 1. geçmişi hatırlama eylemi, 2. tıpta hastayı sorgulayarak teşhis etme yöntemi EYun anámnēsis ἀνάµνησις zgeri-anımsama, hatırlama EYun ana+ mnēsis anımsama

ananas

Fr ananas tropik ükelerde yetişen bir meyve Port ananas a.a. Tupi/Guarani ananá a.a.

anane

"rivayet" [ Gelibolulu Mustafa Âli, Künhü'l Ahbar, 1587]
Hâiâ-ki ˁanˁane ile ol tantanayı birbirierine ulaşdururlar. YO: "gelenek" [ Ziya Gökalp, 1917]
Ferdlere, mensub oldukları ictimaî zümrenin telkin ettiği tarz idrak ve amellere ˁanˁane denilir. YO: [ Ziya Gökalp, 1923]
Karagöz'le orta oyununa gelince, bunlar (...) ˁanˁanevî [geleneksel] Türk tiyatrosudur.

Ar ˁanˁana(t) عنعنة z [#ˁn faˁfaˁa(t) q. msd.] «falan filandan, o da filandan aktardı ki» şeklinde rivayet zinciri Ar ˁan عن z[bileşik adlarda] den hali bildiren edat

Not: Arapça sözcük (rawā) fulān ˁan fulān ˁan fulān.... şeklindeki geleneksel anlatım kalıbından türetilmiştir. 1910 dolayında beliren Yeni-Osmanlıca anlamı muhtemelen Fr tradition (1. rivayet zinciri, 2. gelenek) sözcüğünün yanlış çevirisini yansıtır.

Benzer sözcükler: ananat, ananevi


09.09.2017
anarşi

Fr anarchie yönetimsizlik, kargaşa EYun anarχía αναρχία za.a. EYun a(n)+ arχḗ αρχή ziktidar, hükümranlık, önderlik

anasıl

Ar ˁan ˀaṣl عن أصل zkökten, soydan

anasır

Ar ˁanāṣir عَنَاصِر z [#ˁṣr faˁālil çoğ.] unsurlar Ar ˁunṣūr عُنْصُور zöge

anason

Yun ánison άνισον zanason bitkisi, pimpinella anisum << EYun ánēthon/ánnēthon άνηθον/άννηθον zdereotu? rezene?

anatomi

Fr anatomie kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı EYun anatomía ανατομία za.a. EYun ana+ témnō, tom- τέμνω, τομ- zkesmek, bölmek +ia