an

ampul

Fransızca ampoule "şişecik, cam tüp, ampul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ampulla sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ampora "testi" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Eski Yunanca amphoreús αμφορεύς z sözcüğünden alıntıdır.

ampüte

Fransızca amputer "budamak, kol ve bacak kesmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince amputare "budamak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince putare "1. budamak, biçmek, 2. saymak, sanmak, düşünmek" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pu-tó-s "kesik" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pewH- (*pew-) "biçmek, bıçak vurmak" kökünden türetilmiştir.

amq

Türkiye Türkçesi amına koyim deyiminden türetilmiştir.

amut

Arapça ˁmd kökünden gelen ˁamūd عَمُود z "direk, sütun, dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça ˁamada عَمَدَ z "dikti, ayağa kaldırdı" fiili ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁammūd עַמּוד z "direk, sütun" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ˁamad עַמַד z "durmak" fiilinden türetilmiştir.

amyant

Fransızca amiante "ateşten etkilenmeyen bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amiántos αμιάντος z "«lekesiz, lekelenmez», ateşten etkilenmeyen bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca miaínō μιαίνω z "lekelemek" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

an
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Şimdi el-ān ol binālar mevcūddur. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bu āne dek, bu āne degin, bu āne gelince

Köken

Arapça Awn kökünden gelen ān آن z "şimdiki zaman, geçmişle gelecek arasındaki süre" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

anbean, anında, anlık

Bu maddeye gönderenler

ani, elan


09.09.2017
an|mak

Orta Türkçe aŋ- "hatırlamak, aklına getirmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe "ayıraç, ayrım" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

ana

Eski Türkçe ana "anne" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük na-na çocuk sözünden türetilmiştir.

anabolik

İngilizce anabolic "metabolik sürecin yükselen evresi, besinleri karmaşık organik bileşimlere dönüştürme süreci" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca anabolḗ αναβολή z "yukarı-atma" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir.

anaç

Eski Türkçe anaç "anacık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ana sözcüğünden Eski Türkçe +Iç ekiyle türetilmiştir.

Anadolu

Orta Yunanca Anatolía ανατολία z "«Doğu vilayeti», merkezi Amorion/Emirdağ olan büyük vilayet" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca anatolḗ ανατολή z "doğuş, özellikle güneşin doğuşu; doğu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca anatéllō ανατέλλω z "doğmak, çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca téllō, tol- τέλλω, τολ- z "kalkmak, kaldırmak" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷel- biçiminden evrilmiştir. )