amip

amigo

İspanyolca amigo "arkadaş" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince amicus "sevgili, dost, arkadaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince amare "sevmek" fiilinden +ic° ekiyle türetilmiştir.

amik

Arapça ˁmḳ kökünden gelen ˁamīḳ عميق z "derin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamuḳa عمق z "derin idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

amil

Arapça ˁml kökünden gelen ˁāmil عامل z "1. işleyici, sanatkâr, 2. etken, faktör" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, eyledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

âmin1

Arapça āmīn آمين z "dua sözü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice āmēn אָמֵן z "«öyledir» (dua sözü)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ˀāmen אָמֵן z "emin ve sadık olma" sözcüğü ile eş kökenlidir.

amin2

Fransızca amine "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ammonia sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

amip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
amib: Hayvanat-ı sefilenin bir sınıfı olub basit ve müdevver bir hücreden ibaretdir

Köken

Fransızca amibe "tek hücreli bir canlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amoibḗ αμοιβή z "değişken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ameíbō αμείβω z "değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂mei̯gʷ- (*amei̯gʷ-) "hal değiştirmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-¹ "geçmek, devinmek, değişmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mutasyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

amibal


07.08.2020
amir

Arapça Amr kökünden gelen āmir آمر z "emreden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara "emretti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

amira

Ermenice amira ամիրա(յ) z "Osmanlı devletinde Ermeni cemaat yöneticilerinin unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Arapça ve Türkiye Türkçesi amīr أمير z "bey, emir" sözcüğünden alıntıdır.

amiral

Fransızca amiral "Arap komutanı, Haçlı komutanı [11. yy], deniz komutanı [13. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen amiralius sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça amīr al- أميرعالى z "... komutanı" deyiminden alıntıdır.

amiyane

Arapça ˁāmmī عامّى z "avama ait, genel, bayağı" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmma(t) "amme, kamu, herkes" sözcüğünün nisbet halidir.

amme

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmma(t) عامّة z "kamu, halk, özellikle sıradan halk, avam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamma عمّ z "herkesi kapsadı, umumi idi" fiili ile eş kökenlidir.